พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบของขวัญปีใหม่เป็นกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถินและเจ้าหน้าที่ป่าไม้

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ และคณะศิษย์รายการเมตตาธรรม หัวใจโพธิสัตว์ จัดหาของขวัญปีใหม่ ประกอบด้วยหม้อหุงข้าว ผ้าห่มกันหนาว และของอุปโภคบริโภค เพื่อมอบเป็นขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน

โดยเมื่อวันที่ 25 ม.ค. ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง คุณสุรพล บุรินทราพันธุ์ และรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คุณสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ุ ในนามของคณะศิษย์ฯ ได้นำของที่จัดเตรียมไว้ ไปมอบให้ จนท.ฝ่ายปกครองอำเภอเถิน 37 ท่าน และเจ้าหน้าที่กรมป่าไม้เถิน 2 ท่าน รวม 39 ท่าน ณ ที่ทำการอำเภอเถิน จ.ลำปาง

ซึ่งผู้ที่ได้รับมอบสิ่งของรู้สึกซาบซึ้ง และประทับใจในความเมตตาของพระอาจารย์ มูลนิธิฯ และคณะศิษย์ฯ เป็นอย่างมาก

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ สาธุๆๆ