พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบผ้าห่มกันหนาวและปัจจัยแก่ชาวบ้านในอำเถอเถิน จังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ
เมตตามอบให้โอวาทธรรมในการดำเนินชีวิต และผ้าห่มกันหนาว ถุงยังชีพ พร้อมปัจจัยช่วยเหลือครอบครัวละ 500 บาท ให้แก่ชาวบ้านที่ขาดแคลน จำนวน 89 ครอบครัว ที่พำนักอยู่ในหมู่ 3 หมู่ 4 หมู่ 9 และหมู่ 10 ตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

โดยคณะชาวบ้านได้เดินทางมารับที่มูลนิธิบุญญานุภาพ เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2564

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ สาธุๆๆค่ะ