พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เมตตาให้แพทย์มารักษาแก่ชาวบ้านในตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ เมตตามอบหมายให้ลูกศิษย์ พันเอกนายแพทย์ปรเมษฐ์ ลัดพลี จากโรงพยาบาลพระมงกุฎ ผู้เชี่ยวชาญในการฝังเข็มรักษาอาการ

เดินทางมายังสำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง เมื่อวันที่ 22-23 ธันวาคม 2565 เพื่อรักษาอาการเจ็บปวดต่างๆตามร่างกาย ของชาวบ้านที่รายได้น้อย ในตำบลแม่ปะ จำนวน 58 ท่าน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ทั้งนี้หลังจากการรักษา ชาวบ้านได้กลับบ้านด้วยรอยยิ้ม มีอาการที่ดีขึ้น คลายจากอาการเจ็บปวด หลายท่านสามารถลุกยืนได้ เดินได้สะดวกขึ้นอีกด้วย

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญในครั้งนี้เจ้าค่ะ สาธุๆๆ