พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบแว่นตาแก่ผู้สูงวัย ในตำบลแม่มอกและเวียงมอก จ.ลำปาง

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 ที่ผ่านมา พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ เมตตาให้พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน และคณะศิษย์ เดินทางไปยังห้องประชุมเทศบาลตำบลแม่มอกและเวียงมอก เพื่อมอบแว่นตาให้กับผู้สูงวัย รวมถึงมอบถุงยังชีพ ให้กับผู้ประสบอุทกภัยในตำบลเวียงมอก โดยร่วมกับนายกกิ่งกาชาด อำเภอเถิน นางอภิวรรณ ขุนเพชร และคณะกิ่งกาชาด

ทั้งนี้มูลนิธิฯ ยังได้มอบข้าวสารให้กับกิ่งกาชาดอำเภอเถิน 100 กิโลกรัม นำไปจัดสรร เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยอีกด้วย

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญเจ้าค่ะ สาธุๆๆค่ะ