พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบเตียงผู้ป่วยให้ผู้อุบัติเหตุทางรถยนต์

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาและมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมคณะศิษย์ ได้ร่วมบุญซื้อเตียงสำหรับผู้ป่วย เพื่อมอบให้นายสุริญัณต์ โจ้นทาวงศ์ ผู้ที่ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ศรีษะกระทบกระเทือน และไม่มีทุนทรัพย์ในการรักษาตัวต่อที่บ้าน

ทั้งนี้ คณะพระสงฆ์ แม่ชี และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง นายสุรพล บุรินธราพันธ์ุ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง รวมถึงนายอำเภอและนายกกิ่งกาชาดอำเภอเถิน ร่วมเดินทางมาให้กำลังใจและมอบเตียงสำหรับผู้ป่วย พร้อมมอบปัจจัยสำหรับการดูเเลรักษาให้ห้กับผู้ป่วย เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ