พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อช่วยเหลือหมู่บ้านที่ถูกล็อกดาวน์ในจังหวัดสุโขทัย

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพ ได้ทราบข่าวเรื่องความเดือดร้อนของหมู่บ้านบึงบอน บ้านห้วยต้นผึ้ง อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ที่มีความเดือดร้อนเพราะมีคลัสเตอร์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดและมีกลุ่มผู้เสี่ยงกว่า 100 คน จึงต้องปิดหมู่บ้านห้ามเข้าออก ทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบ มีความเดือดร้อนจำนวนมาก จึงได้มอบหมายให้พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโน และคณะศิษย์เตรียมข้าวสาร อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง เครื่องดื่ม ขนม และเครื่องปรุงรสที่จำเป็นเพื่อมอบแก่ประชาชนทั้งสองหมู่บ้าน มูลค่ารวม 14,141 บาท

เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา ตัวแทนของหมู่บ้าน ได้มารับของบริจาคที่มูลนิธิบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง และจะนำไปส่งมอบ ที่โรงทาน วัดหลวงพ่อศิลา อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย เพื่อทำอาหารแจกประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน ในหมู่บ้านต่อไป

ขอเชิญทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆ