พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ มอบอุปกรณ์การแพทย์และพยาบาลแก่ อสม อ.ทุ่งเสลี่ยม เพื่อตรวจและดูแลผู้ป่วยจากโรคโควิด-19

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ มอบอุปกรณ์การแพทย์และพยาบาล ได้แก่

 • ปรอทวัดไข้ดิจิตอล 20 อัน
 • เครื่องวัดค่าออกซิเจนในเลือดดิจิตอลปลายนิ้ว 20 อัน
 • แอลกอฮอล์สำหรับผสมฉีดพ่น 2 ถัง (ถังละ 20 ลิตร)
 • เจลแอลกอฮอล์แบบพกพา 50 หลอด
 • ชุดเครื่องมือสำหรับทำแผล 3 ชุด
 • ถุงมือ 3 กล่อง

ให้กับ อสม ทุ่งเสลี่ยม จังหวัดลำปาง เพื่อใช้ตรวจและดูแลผู้ป่วย จากโรคระบาดโควิด 19 ทั้งยังมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์และพยาบาล ได้แก่

 • หน้ากากทางการแพทย์ 36 กล่อง
 • ถุงมือทางการแพทย์ 10 กล่อง
 • เจลแอลกอฮอล์ขนาด 450 มิลลิลิตร 26 ขวด
 • เจลแอลกอฮอล์ขนาด 500 มิลลิลิตร 24 ขวด
 • สเปรย์แอลกอฮอล์สำหรับพกพา 119 ขวด

ให้กับ ทีม อสม และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพบ้านปางอ้า ต.เวียงมอก อ.เถิน จ. ลำปาง เพื่อใช้ตรวจและดูแลผู้ป่วยจากโรคระบาดโควิด 19

ขอเชิญร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ สาธุๆๆค่ะ