ประกาศปิดการเข้าออกชั่วคราว เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบ 2

เนื่องจากสถาณการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) รอบ 2

เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด
ทางมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาจึงขอประกาศงดรับบุคคลภายนอก
และงดกิจกรรมต่างๆชั่วคราว จนกว่าสถานการณ์ของโรคระบาดจะคลี่คลาย


ติดต่อสอบถามรายละเอียด

LINE ID : @contactbmm