ปฏิบัติธรรม ทำบุญใส่บาตร และเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ จ.ลำปาง

ในวันที่ 2 เมษายน 2567

ในเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  กรรมการมหาเถรสมาคม 

ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.)

เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์  

จัดให้มีโครงการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน และมีกิจกรรมทำบุญใส่บาตร เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2567 ณ ห้องปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ชั้น1 อาคารสงฆ์ วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ

นอกจากนี้ยังได้นำน้ำปานะจำนวน 100 ขวด สปอนเซอร์  50 ขวด โค้ก  50 ขวด และขนมปังจำนวน 120 ชิ้น มอบให้กับพนักงานก่อสร้าง ที่ได้มาทำงานใกล้กับบริเวณวัด เพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานอีกด้วย