บริจาคแอลกอฮอล์แกลลอนละ 4 ลิตร จำนวน 100 กว่า แกลลอน ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง (อ.ป.ก.) มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ บริจาคแอลกอฮอล์แกลลอนละ 4 ลิตร จำนวน 100 กว่า แกลลอน ให้โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

ขออนุโมทนา สาธุ