โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย คลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโกในอุปถัมภ์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์(ปสฤทธ์ เขมงฺกโร) ณ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

โดยท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมทูตไปต่างประเทศ ประธานกรรมการอบรมประชาชนกลาง ได้สนับสนุน “โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย”

พระครูฐานานุกรมในท่านเจ้าประคุณสมเด็จฯ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์
( กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และ มูลนิธิบุญญานุภาพ
เป็นผู้ดำเนินการโครงการนี้ฯ ได้ทำการเปิคคลินิคทันตกรรม(ทำฟัน) ได้มีผู้มารักษา ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 รายการดังนี้

  • อุดฟัน 4 เคส
  • ถอนฟัน 1 เคส
  • ขูดหินปูน 5 เคส
  • ตรวจสุขภาพฟัน 7 เคส

และมีผู้ที่เข้ารับการรักษาโดยทราบข่าวจากช่องทาง TikTok 2 ท่าน

รวมทั้งสิ้น จำนวน 7 รูป/ท่าน


** ทุกท่านที่มารักษา มีความพอใจในผลการรักษาเป็นอย่างยิ่ง

น้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ