ถวายหนังสือคู่มือสวดพระอุปัชฌาย์ ในโครงการฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ส่วนกลาง รุ่นที่ 57 ประจำปี 2567

 

วันที่ 11 – 16 มีนาคม 2567

วันที่ 18 – 23 มีนาคม 2567

ในเมตตาของ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์  

กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 

ประธานคณะกรรมการฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม

มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก)

พระครูฐานานุกรมในสมเด็จพระมหาธีราจารย์

เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 

ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา 

ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ

รายการเมตตาธรรมหัวใจโพธิสัตว์  รายการบีพีไลฟ์ และศิษยานุศิษย์

ได้ร่วมบุญในโครงการ

ฝึกซ้อมอบรมหรือสอบความรู้พระอุปัชฌาย์ ส่วนกลาง  

รุ่นที่ 57 ประจำปี 2567

ณ  ศาลาอบรมสงฆ์  วัดสามพระยาวรวิหาร (วัดบางขุนพรหม) 

ถนนสามเสน  แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร   กทม.

ได้ร่วมบุญถวายหนังสือคู่มือสวดพระอุปัชฌาย์  

1.หนังสือคู่มือสวดพระอุปัชฌาย์ (ฉบับเต็ม) ปี 2567 

จำนวน 3,000 เล่ม ๆ ล่ะ 110 บาท  มูลค่า 330,000 บาท

2 หนังสือคู่มือสวดพระอุปัชฌาย์ (ฉบับย่อ) ปี 2567 

จำนวน 5,000 เล่ม ๆ ล่ะ 25 บาท  มูลค่า 125,000 บาท

รวมมูลค่าหนังสือ  455,000 บาท

ขอน้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงพระเจริญ