สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์จัดกิจกรรมถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระสังฆราชฯ

เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ จัดกิจกรรมตักบาตรพระสงฆ์, จัดปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน, เปิดคลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก และ คลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก เพื่อรักษาผู้ป่วยฟรี มอบกัปปิยภัณฑ์ และเครื่องบริโภค ร่วมถวายพระกุศลสมเด็จพระสังฆราช

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2566 ในเมตตาของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธมหาเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์ ร่วมถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดจัดกิจกรรมดังนี้

  1. งานตักบาตรพระสงฆ์​ 25 รูป ถวายพระกุศลร่วมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวาระฉลองพระชนมายุ 8 รอบ
  2. จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐาน สำหรับ 250 ท่าน
  3. เปิดคลินิกทันตกรรมสิริวัฑฒโก เพื่อรักษาผู้ป่วยฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีพระสงฆ์ เข้ารับการรักษา 3 รูป, แม่ชี 2 ท่าน, จิตอาสา 6 ท่าน, ผู้ปฏิบัติธรรม 3 ท่าน รวมทั้งหมด 14 รูป/ท่าน
  4. เปิดคลินิกเวชกรรมสิริวัฑฒโก เพื่อรักษาผู้ป่วย (ฝังเข็ม) ฟรี ไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยมีพระสงฆ์ เข้ารับการรักษา 5 รูป, แม่ชี 1 ท่าน, คนไข้นอก 59 ท่าน, ผู้ปฏิบัติธรรม 11 ท่าน รวมทั้งหมด 76 รูป/ท่าน
  5. มอบกัปปิยภัณฑ์ และเครื่องบริโภค

น้อมถวายเป็นพระกุศลร่วมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวาระฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก