ความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ธันวาคม 2560

คุณเปิ้ล SCG นำชมความคืบหน้าของการก่อสร้าง ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ดังนี้ 1.อาคารที่พักอุบาสิกา กำลังเริ่มก่อสร้างผนังและกั้นห้องพัก ห้องน้ำ 2. อาคารปฏิบัติธรรม กำลังเสริมคานเพื่อความแข็งแรงของอาคาร 3.รั้วของธรรมสถาน ได้มีการลงเสาเข็มและเทคาน 4.สะพานข้ามคลองสู่ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา แล้วเสร็จ