ความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา กรกฎาคม – สิงหาคม 2561

คุณเปิ้ล SCG นำชมความคืบหน้าของการก่อสร้าง ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ดังนี้ 1. ถนนด้านหน้าและด้านข้าง แล้วเสร็จ 2.ตบแต่งภายใน ทั้งอาคารอุบาสิกาและ อาคารปฏิบัติธรรม