ความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถาน กรกฎาคม 2561

คุณเปิ้ล SCG นำชมความคืบหน้าของการก่อสร้าง ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ดังนี้ 1. ติดตั้งหลังคาอาคารปฏิบัติธรรม และอาคารอุบาสิกา แล้วเสร็จเมื่อเดือน พฤษภาคม 2561 2. ฉาบผนังรอบอาคารและทาสีภายนอกแล้วเสร็จ สำหรับอาคารอุบาสิกาและ อาคารปฏิบัติธรรม 3. ติดตั้งและกั้นห้องคลินิคทันตกรรม 4. ติดตั้งแอร์ที่ อาคารปฏิบัติธรรม ชั้น 2 เรียบร้อยแล้ว 5.ติดตั้งลิฟต์ อาคารปฏิบัติธรรม 6. ตกแต่งชั้น1 อาคารปฏิบัติธรรม