คณะพระอาจารย์และพระนิสิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ เข้ารับบริการทางทันตกรรม ที่คลินิกทันตกรรม สิริวฑฺฒโก วันที่ 6 มิถุนายน 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาได้รับเกียรติจากคณะพระอาจารย์และพระนิสิต จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย มาเข้ารับบริการทางทันตกรรมโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ที่คลินิกทันตกรรม สิริวฑฺฒโก เพื่อเป็นพุทธบูชา ธรรมบูชา สังฆบูชา ขออนุโมทนากับท่านผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านที่มีส่วนร่วมบุญกับทางมูลนิธิพุทธะมหาเมตตาในครั้งนี้