ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

1 ธันวาคม 2019
 • เมตตาธรรมนำสุข (คอร์สปิด)
  1 ธันวาคม 2019
  บ้านสามพราน จ.นครปฐม
5 ธันวาคม 2019
 • บำเพ็ญภาวนาบูชาพ่อ
  5 ธันวาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย
6 ธันวาคม 2019
 • เพื่อนธรรมนำสุข
  6 ธันวาคม 2019 - 8 ธันวาคม 2019  @ 
  ปากเมงรีสอร์ท จ.ตรัง
9 ธันวาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข
  9 ธันวาคม 2019 - 11 ธันวาคม 2019  @ 
  ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติปฏินิสสัคโค จ.ภูเก็ต
13 ธันวาคม 2019
 • สปาจิต ชีวิตเปลี่ยน
  13 ธันวาคม 2019 - 15 ธันวาคม 2019  @ 
  สุวนา รีสอร์ท, ตำบล โคกสลุง อำเภอ พัฒนานิคม ลพบุรี 15140 ประเทศไทย
15 ธันวาคม 2019
 • ธรรมะพาสุขใจ (เรือนจิตพุทธะ)
  15 ธันวาคม 2019
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand
16 ธันวาคม 2019
 • พุทธ-ธารา
  16 ธันวาคม 2019 - 18 ธันวาคม 2019  @ 
  Tree Tara resort Sai Yok, Kanchanaburi 71150, Thailand
20 ธันวาคม 2019
 • วิปัสสนาพาสุข ณ บ้านภูตะวัน
  20 ธันวาคม 2019 - 22 ธันวาคม 2019  @ 
  บ้านภูตะวัน อ.ปากช่อง, จ.นครราชสีมา 30130, ประเทศไทย
22 ธันวาคม 2019
 • จิตเมตตา นำพาสุข
  22 ธันวาคม 2019
  บจก.ดับเบิ้ลสตาร์ ซ.สุขสวัสดิ์ 84 กรุงเทพฯ
24 ธันวาคม 2019
 • พัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข (คุณแม่สิริ)
  24 ธันวาคม 2019 - 31 ธันวาคม 2019  @ 
  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย
31 ธันวาคม 2019
 • สวดมนต์ข้ามปี
  31 ธันวาคม 2019 - 1 มกราคม 2020  @ 
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, 59/9 หมู่ 10 Chiang Rak Noi, Amphoe Bang Pa-in, Chang Wat Phra Nakhon Si Ayutthaya 13180, Thailand
 • สวดมนต์ข้ามปี
  31 ธันวาคม 2019 - 1 มกราคม 2020  @ 
  สำนักวิปัสสนาบุญญานุภาพ 134 หมู่ที่ 9, ต.แม่ปะ อ.เถิน, จ.ลำปาง 52160, ประเทศไทย