โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ และทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน

ในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ มอบให้ พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) จัดโครงการรักษาผู้ป่วยฟรี คลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ และ ทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา สมทบทุนสร้างห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชรานุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ในความเมตตาของ เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ กรรมการมหาเถรสมาคม ประธานฝ่ายสาธารณสงเคราะห์ของมหาเถรสมาคม ประธานสำนักงานกำกับดูแลพระธรรมฑูตไปต่างประเทศ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มอบให้พระครูปลัดสัมพิพัฒนธีราจารย์ (กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก) เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗ ประธานที่พักสงฆ์ ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนศิษยานุศิษย์

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๑ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยได้ทำความดีดังนี้

๑. โครงการรักษาผู้ป่วยฟรี เพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ เปิดคลินิกเวชกรรม คลินิกทันตกรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ ๑ ณ โรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชรนุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยมีผู้รับการรักษา ทั้งหมด ๑๕๘ ท่าน ดังนี้

  • เข้ารับการรักษาที่คิลนิกเวชกรรม สิริวัฑฒโก ๑๐๘ ท่าน
    – ฝังเข็มโดย พันเอกพิเศษ น.พ. ปรเมษฐ์ ลัดพลี ๕๘ ท่าน
    – ฝังเข็มโดย ด.ร. น.พ. ประสูตร ถาวรชัยสิทธิ์ ๕๐ ท่าน
  • เข้ารับการรักษาที่คิลนิกทันตกรรม สิริวัฑฒโก ๕๐ ท่าน โดยมีทันตแพทย์ประจำคลินิกคือ ทันตแพทย์หญิง บุญฑริกา งามพงศ์พรรณ และคณะ ให้การรักษาทางทันตกรรม
  • และลงชื่อสำรองสำหรับโครงการครั้งต่อไป ๒๓ ท่าน

๒. ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ๕๐๐,๐๐๐ บาท สมทบทุนสร้างห้องเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้กับโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชรนุสรณ์ อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เพื่อเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนและคุณครูโรงเรียนราชปิโยรสา ยุพราชรนุสรณ์

๓. มอบหม้อหุงข้าว, ชุดน้ำมันนวดและยาหม่อง, ถุงผ้า, อาหารและเครื่องดื่ม ทั้งหมด ๑๕๘ ชุด ให้แก่ชาวบ้านที่เข้ามารับการรักษา รวมยอดของบริจาค ๒๑๐,๐๐๐​ บาท

๔. ค่าดำเนินการในการจัดโครงการ รักษาผู้ป่วยฟรี คลินิกเวชกรรม สิริวัฑฒโก และ คลินิกทันตกรรม สิริวัฑฒโก เคลื่อนที่ ๓๘๔,๕๐๐ บาท

รวมยอดค่าดำเนินการในโครงการนี้ ๑,๙๐๔,๕๐๐ บาท

น้อมเฉลิมพระเกียรติ และ ถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ