หน้าแรก-edit

ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความคืบหน้าการก่อสร้าง
ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
ร่วมบริจาค
เพื่อการก่อสร้างต่างๆ ภายในธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

คอร์สปฏิบัติธรรม

21 มิถุนายน 2562

Slider

ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

 • 25 สิงหาคม 2019
  จิตเมตตา นำพาสุข
  Double Star Industry Co., Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand

 • 26 สิงหาคม 2019
  แสงบุญ ส่องทาง สู่ธรรม
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 26 สิงหาคม 2019
  พุทธบูชา
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 29 สิงหาคม 2019
  ศรัทธา นำพาสู่พระนิพพาน (ปกติ) / พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง (คอร์สพิเศษครั้งที่ ๘)
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 30 สิงหาคม 2019 - 1 กันยายน 2019 | 
  จิตพุทธะเมตตา รวมใจ
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand

ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

 • 25 สิงหาคม 2019
  จิตเมตตา นำพาสุข
  Double Star Industry Co., Phra Samut Chedi, Samut Prakan 10290, Thailand

 • 26 สิงหาคม 2019
  แสงบุญ ส่องทาง สู่ธรรม
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 26 สิงหาคม 2019
  พุทธบูชา
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 29 สิงหาคม 2019
  ศรัทธา นำพาสู่พระนิพพาน (ปกติ) / พระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่ง (คอร์สพิเศษครั้งที่ ๘)
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 30 สิงหาคม 2019 - 1 กันยายน 2019 | 
  จิตพุทธะเมตตา รวมใจ
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา Phra Nakhon Si Ayutthaya Bang Pa-in 13180 Thailand

ผลจากการปฏิบัติธรรม

Image is not available
ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม ปี 2562

สนใจเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมในปีหน้า ดูกำหนดการและ
รายละเอียดการติดต่อจองคอร์สในปฏิทินปฏิบัติธรรมได้ค่ะ

Slider