หน้าแรก-edit

ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
ตำบลเชียงรากน้อย อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ความคืบหน้าการก่อสร้าง
ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
ร่วมบริจาค
เพื่อการก่อสร้างต่างๆ ภายในธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
Slider

ข่าวประชาสัมพันธ์

คอร์สปฏิบัติธรรม

21 มิถุนายน 2562

Slider

ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

 • 17 พฤศจิกายน 2019
  ศรีมิตรบรรลุธรรม
  บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ซ.สุขสวัสดิ์ 36 กรุงเทพฯ

 • 18 พฤศจิกายน 2019
  ธรรมะพาสุขใจ
  เรือนจิตพุทธะ หมู่บ้านปาริชาติ จ.นครปฐม

 • 19 พฤศจิกายน 2019
  รักของพระพุทธเจ้าโอบอุ้มเวไนย ไปนิพพาน และซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 21 พฤศจิกายน 2019
  เมตตานำทางพ้นทุกข์ (คอร์สปิด)
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 22 พฤศจิกายน 2019 - 24 พฤศจิกายน 2019 | 
  จิตตื่นรู้ ด้วยพุทธะเมตตา ณ บ้านภูตะวัน (คอร์สปิด)
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม

 • 17 พฤศจิกายน 2019
  ศรีมิตรบรรลุธรรม
  บมจ.ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ ซ.สุขสวัสดิ์ 36 กรุงเทพฯ

 • 18 พฤศจิกายน 2019
  ธรรมะพาสุขใจ
  เรือนจิตพุทธะ หมู่บ้านปาริชาติ จ.นครปฐม

 • 19 พฤศจิกายน 2019
  รักของพระพุทธเจ้าโอบอุ้มเวไนย ไปนิพพาน และซาวาดะ ครอบครัวธรรมะ
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 21 พฤศจิกายน 2019
  เมตตานำทางพ้นทุกข์ (คอร์สปิด)
  ธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา, ตำบล เชียงรากน้อย อำเภอ บางปะอิน พระนครศรีอยุธยา 13180 ประเทศไทย

 • 22 พฤศจิกายน 2019 - 24 พฤศจิกายน 2019 | 
  จิตตื่นรู้ ด้วยพุทธะเมตตา ณ บ้านภูตะวัน (คอร์สปิด)
  บ้านภูตะวัน, 163 10, ซอย บ้านทรายทองหมู่ 24 ซอย 2 ตำบล ปากช่อง อำเภอ ปากช่อง นครราชสีมา 30130 ประเทศไทย

ผลจากการปฏิบัติธรรม

Image is not available
ปฏิทินคอร์สปฏิบัติธรรม ปี 2562

สนใจเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมในปีหน้า ดูกำหนดการและ
รายละเอียดการติดต่อจองคอร์สในปฏิทินปฏิบัติธรรมได้ค่ะ

Slider