วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ จัดวางตู้บริจาคอาหาร และยา ริมถนนเถิน-วังชิ้น กม.12 ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก Covid-19

“ตู้พระทำนำสุข” ของสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ ๒๗
วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง
เพิ่มกระติกใส่น้ำดื่มเย็นให้ประชาชน

จากการที่วัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง
ร่วมกับ มูลนิธิบุญญานุภาพและมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา
โดยพระครูปลัดกิตติเชษฐ์ สิริวฑฒโก และคณะศิษย์

ได้จัดวางตู้ “พระทำนำสุข” บรรจุข้าวสาร อาหารแห้งและยารักษาโรคให้ประชาชนได้มาแบ่งปันไปใช้ บริเวณหน้าวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพริมถนนเถิน -วังชิ้น กิโลเมตรที่ ๑๒ นั้น
มีประชาชนให้ความสนใจและมารับของบริจาคอย่างต่อเนื่องทุกวัน

ล่าสุดได้วางกระติกใส่น้ำแข็ง ใส่น้ำมะพร้าว น้ำเฉาก๊วย เพิ่มอีก1 จุด
ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของเด็กและคนสูงวัยกันมาก

ขอให้ทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ค่ะ สาธุ