พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโกเมตตามอบอาหารและน้ำดื่ม ให้ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิดโรงเรียนเถินวิทยา

เมื่อวันที่ 11 สิงหาคมที่ผ่านมา พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา และมูลนิธิบุญญานุภาพ ได้เมตตาให้พระจิรวัฒน์ จิรวฑฺฒโนและคณะ เดินทางไปยัง โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จ.ลำปาง เพื่อนำอาหาร 150 กล่อง น้ำดื่ม 200 ขวด มอบเป็นกำลังใจ ให้แก่กับทีมแพทย์ พยาบาล และอาสาสมัคร ที่มาช่วยงานการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ที่ศูนย์โรงเรียนเถินวิทยาให้กับประชาชน โดยมีทีมงานแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลเถินเป็นผู้ให้การต้อนรับคณะ

ทั้งนี้ มูลนิธิฯ ได้นำอาหารและน้ำดื่ม มอบกับทีมแพทย์ พยาบาลและอาสาสมัคร ตลอด 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 11-13 สิงหาคม 2564

ขอให้ทุกท่านร่วมกันอนุโมทนาบุญค่ะ