พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก มอบรถวีลแชร์แก่ผู้พิการในอำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

พระอาจารย์กิตติเชษฐ์ สิริวฑฺฒโก เจ้าอาวาสวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ สำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดลำปาง แห่งที่ 27 ประธานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา มูลนิธิบุญญานุภาพเป็นประธานในโครงการมอบรถวีลแชร์ เพื่อสงเคราะห์ช่วยเหลือคนพิการ ในพื้นที่ต. แม่ปะ อ.เถิน จ.ลำปาง

โดยในวันที่ 1 มีนาคม นี้ ได้มอบแก่รถวีลแชร์ ให้แก่ผู้พิการ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางเหรียญ สิทธิเดช อายุ 88 ปี และนางทิพภา สกุลวิชญกร อายุ 67 ปี เพื่อให้ผู้พิการสามารถทำกิจวัตรประจำวัน และเคลื่อนไหวได้สะดวกขึ้น

โดยมีคุณสุรพล บุรินทราพันธ์ุ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และคุณสิญาภรณ์ บุรินทราพันธ์ุ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง คุณณรงค์ อินต๊ะพันธ์ นายก อบต.แม่ปะ และคณะศิษย์ ร่วมมอบ ที่มูลนิธิบุญญานุภาพ อ.เถิน จ.ลำปาง

ทั้งนี้ ทางวัดพุทธเมตตาบุญญานุภาพ ได้มอบรถวีลแชร์ ให้กับผู้พิการในโครงการฯ ดังกล่าวไปแล้วทั้งหมดรวม 7 คัน

ขอเรียนเชิญทุกท่านอนุโมทนาบุญร่วมกันเจ้าค่ะ สาธุๆๆค่ะ