ความคืบหน้าการก่อสร้างธรรมสถานมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา กุมภาพันธ์ 2560

ความคืบหน้าการก่อสร้างมูลนิธิพุทธะมหาเมตตา เดือนกุมภาพันธ์ 2560 โดยการก่อสร้างสะพานข้ามคลองใกล้แล้วเสร็จ เริ่มงานขุดเจาะบาดาล งานถมดินและขยายถนน