ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตร แสงแรกแห่งธรรม นำสุข วันที่ 16-17 สิงหาคม 2562