ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตร สวนธรรมนำพาสุข วันที่ 22-24 กรกฎาคม 2562