ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรม หลักสูตร ธรรมะพาสุขใจ วันที่ 29-31 กรกฎาคม 2562