ขอเชิญเข้าร่วมปฏิบัติธรรมหลักสูตร”รุ่งทวีพาสุข” วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ที่จังหวัดสุราษฏ์ธานี